Vad alla behöver veta

för att TA ITU MED JOBBSTRESSEN 

Kerstin Olofsson, 2015

vad alla behover veta

Larmrubrikerna om stress inom olika yrken duggar tätt. Konsekvenserna syns i hälsan, men produktiviteten och arbetets kvalitet påverkas också, både direkt genom t ex dåligt bemötande gentemot kunder av stressade medarbetare, och indirekt genom att dessas effektivitet minskar av stress.

 

Många arbetsplatser, särskilt inom kommuner och landsting, behöver Ta itu med jobbstressen, som har seglat upp som ett stort arbetsmiljöproblem. Men varför behandlas det så sällan som ett sådant, d v s inom arbetsmiljöarbetet? Man vet hur man köper ergonomiska hjälpmedel osv, men har ingen metod för att ta itu med jobbstressen

 

     Vad alla behöver veta för att ta itu med jobbstressen ger arbetsgruppen en gemensam bas. Den innehåller en allmän del om jobbstress och en del som vänder sig till den enskilde arbetstagaren kring arbetsplanering, återhämtning mm. Tanken är att den läses av alla på arbetsplatsen, som därmed dels får ökade kunskaper om jobbstress, dels får en gemensam referensram för samtal kring stress

 

 

Kerstin2

 

Kerstin Olofsson, som skrivit böckerna, har i många år arbetat med arbetsmiljö- och samverkansfrågor och bland annat regelbundet haft kurser för chefer och fackliga företrädare/skyddsombud inom dessa områden. Hon är socionom och filosofie magister med psykologi (arbets- och organisations-) som huvudämne. och har tidigare skrivit böcker om stress, arbetsplatsträffar och arbetsmiljöarbete - tre områden som här knyts ihop.

 

 

 

 

Pris: 170:-
Mjukband
80 sidor
170 x 240 mm

ISBN 978-91-87481-36-9

 

170,00 SEK

Mängdrabatt inkl. moms:
10 ex 140:-/st
20 ex 120:-/st
30 ex 100:-/st

Beställ rabatterade böcker på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.