MINNESTRÅDAR

Lennart Didoff, 2015. 


minnestradar cover 2

Lennart didoffs nya bok minnestrådar är en samling
mycket pregnanta skildringar av människor som författaren
mött genom ett intensivt och produktivt konstnärsliv. Bildkonstnärens
skarpa blick för detaljer följer de ögonblickliga
eller återblickande porträtten av människorna och händelserna
som på olika sätt varit avgörande eller betydelsefulla för hans
liv och gärning. Det är förstås en tillbakablickande bok, men
i någon mening också framåtsyftande. Alla man möter och
verkligen ser bidrar till att vidga horisonten och öka djupen
inåt. Allra störst betydelse för Lennart hade hustrun Ann-
Mari Didoff, som han delade livet med och som blev och
kommer att förbli centrum i hans hjärta och tankar för alltid.
Den finstämda skildringen av när det går mot slutet lämnar
ingen oberörd, och det är förstås inte heller meningen.

Björn Sandmark

Lennart foto i bat

 

Lennart Didoff (född 1930) är verksam som bildkonstnär och konstskribent i Göteborg. Sedan 1979 har han skrivit konst- och kulturartiklar för dagspressen samt utgivit flertalet böcker. Som bildkonstnär är Lennart Didoff representerad  i samlingar tillhörande en rad svenska konst- och länsmuseer, Statens konstråd, skilda landsting och kommuner samt Krigsmuseet (Sotamuseo) i Helsingfors.

www.didoffs.se  

 

 

 

 

Pris: 130:-
Mjukband
46 sidor
210 x 200 mm
ISBN 978-91-87481-35-2

155,00 SEK