EL SISTEMA

Svensk kulturskola i förändring, 2015

Malin Clausson, Lisa Thanner

 

El sistemaVenezuelas världsberömda statliga musikskola El Sistema firar 40 år samtidigt
som landet skakas av finans- och regeringskris, med att genomföra en miljon
konserter inom loppet av fyra februariveckor 2015.

65 länder i världen har hittills tagit efter systemet som enligt en av dess fixstjärnor,
maestro Gustavo Dudamel, 
producerar bättre medborgare: 
”Det som krävs för att lära dig att spela i orkester, hård övning, discplin, att fungera i
samspel med andra, det är precis de verktyg du 
behöver för att skapa dig ett
bra liv också utanför musiken.”

I det segregerade Sverige finns El Sistema sedan 2010. Fem år efter starten i
Hammarkullen har verksamheten fått spridning till 20 kommuner från 
norr till söder. 
7 000 barn omfattas av passionsdrivna El Sistema Sverige, 
som numera är en befäst del av den svenska kommunala kulturskolan.  

En kulturskola stadd i förändring.  Våren 2015 tillsätter Sveriges kulturminister
Alice Bah Kuhnke en utredning som med nationella riktlinjer ska visa vägen framåt.

El Sistema – svensk kulturskola i förändring är en reportagebok och lägesrapport av
journalisten och författaren Malin Clausson och fotografen Lisa Thanner. 

 

 

 

 
Kartonnage

141 sidor
180x250 mm
ISBN 978-91-87481-45-1

 

250,00 SEK