Frlag

 

Om du trycker dina böcker hos oss äger du dem själv.

Vi kan också genom vår förlagstjänst hjälpa dig med distribution och se till att din bok når ut via olika försäljningskanaler.

 

Förlagsservice

 

Din bok får ett ISBN-nummer (personnummer) och en EAN-kod (streckkod) i B4PRESS namn.

Vi lagerhåller upp till 200 ex av din bok och försäkrar den.

Vi skickar pliktexemplar till Kungliga Biblioteket samt landets sex universitetsbibliotek.

Vi anmäler din bok till Bokrondellen, bokhandlarnas inköpscentral.

Vi anmäler din bok till BTJ:s Sambindningen som går till landets alla bibliotek. 

Vid ett antagande får boken ett lektörsomdöme som publiceras i Btj-häftet (ca 11 000 exemplar) som går ut
till landets alla bibliotek.

Vi söker litteraturbidrag för din bok via KUR, Statens Kulturråd. Obs! upplagan MÅSTE vara minst 500 ex.

Din bok läggs upp till försäljning på vår hemsida och kommer då automatiskt att visas i olika sökmotorer.

Försäljning av din bok sker via olika nätbokshandlare som t ex Ad Libris.

Vi sköter distribution, fakturering och inbetalning av statlig moms.

Avräkning sker den siste juni och siste december varje år.

 

Pris: 8 500:-/år inkl. moms + 20 procent/såld bok.